Tom Gøran Jodal

Avdelingsdirektør teknisk

Morten Larsen

Fungerende seksjonssjef vedlikehold (TV)

Tom Lauritzen

Seksjonssjef utdanning (TU)

Bjørn Erling Hanssen

Seksjonssjef allmenfly (TA)