Tom Gøran Jodal

Avdelingsdirektør teknisk

Petter Abelsen

Seksjonssjef vedlikehold (TV)

Tom Lauritzen

Seksjonssjef utdanning (TU)

Bjørn Erling Hanssen

Seksjonssjef allmenfly (TA)