Tor O. Iversen

Kommunikasjonsdirektør

Marit Kvarum

Medie og samfunnskontakt

Bjørn Erlandsen

Nettredaktør

Sanne Blom

Intern- og markedskommunikasjon