Jørn Eirik Seljeås

Seksjonssjef flyplass (FF)

Telefon 982 61 658

E-post: jes@caa.no