Åshild Pettersen

Avdelingsdirektør i administrasjonsavdelingen.

Veronica Hammer

Seksjonssjef økonomi

Brith-Anne Svartsund

Personalsjef Brith-Anne Svartsund
Seksjonssjef personal (AP)

Knut Halden

Seksjonssjef arkiv og IKT (AI)