Stein Erik Nodeland

Luftfartsdirektør

Odd Petter Haugen

Petter Haugen
Assiterende luftfartsdirektør.

Nina B. Vindvik

Juridisk direktør (konstituert)

Einar Schjølberg

Operativ direktør

Tom Gøran Jodal

Avdelingsdirektør teknisk

Karin Isabell Myklebust

Avdelingsdirektør analyse

Jørgen Ingebrigtsen

Avdelingsdirektør security

Åshild Pettersen

Avdelingsdirektør i administrasjonsavdelingen.

Tor O. Iversen

Kommunikasjonsdirektør