Luftfartstilsynets organisering

Luftfartsdirektøren er øverste leder i Luftfartstilsynet. Sammen med seg i toppledergruppen har han ni personer. Dette er assisterende luftfartsdirektør, og åtte andre som leder hver sine avdelinger med definerte ansvarsområder.