Fagavdelingen

Fagavdelingen består av alle fagområdene innenfor luftfartsfagene og dekker både kommersiell og ikke-kommersiell luftfart. Luftfartstilsynets fagpersonell jobber i seksjonene i fagavdelingen og er blant annet ansvarlig for godkjenninger, veiledning, safety promotion og annen faglig kontakt mot aktørene, EASA , ICAO og andre nasjonale eller internasjonale organisasjoner. Fagseksjonene har følgende ansvarsområder:

I seksjon for menneskelig ytelse og utdanning behandles saker vedrørende utdanning, sertifikater, flymedisin og HMS. Seksjonens fagområdet omfatter teknisk utdanning  og fly-operativ utdanning, flytekniske sertifikater, flysertifikater, inkludert flyinstruktør og kontrollantrettigheter og  flysimulatorer. Seksjonen behandler også saker vedrørende medisinsk sertifisering og godkjenning av flyleger. Ansvarsområdet omfatter også HMS tilsyn for flygende personell.

I flyoperativ seksjon er Luftfartstilsynets fagkompetanse for operative og driftsrelaterte tema samlet. Seksjonen behandler saker i forhold til fly-, og helikopterselskaper samt allmennflyaktiviteten og luftsport i Norge.

I seksjon for flyplass og flysikring er Luftfartstilsynets fagkompetanse for flyplass og flysikring samlet. Flyplass behandler saker knyttet til flyplass, helikopterplasser og sjøflyplasser i tillegg til luftfartshindre. Flysikring behandler saker knyttet til lufttrafikk, flyvær, kunngjøring, og flynavigasjons-tjenester.

I seksjon for ubemannet luftfart behandles saker vedrørende alle operasjoner der flygeren ikke befinner seg om bord i luftfartøyet.