Årsrapporter fra Luftfartstilsynet

Oversikt over årsrapporter fra etableringen av Luftfartstilsynet 1. januar 2000 og fram til i dag.

Siden etableringen av Luftfartstilsynet 1. januar 2000, har vi vært pliktige til å levere rapporter til Samferdselsdepartementet som oppsummerer driften i året som har gått. I margen til høyre kan du finne samtlige årsrapporter som er blitt oversendt departementet i årene fra 2000 og frem til i dag.