Telefon og adresser

Her finner du kontaktinformasjon til Luftfartstilsynet

Kontaktinformasjon:

Telefon75 58 50 00
Telefaks75 58 50 05
E-post

 

postmottak@caa.no
 

(Følgende format er gyldige som vedlegg til e-post; PDF, Microsoft Office, Open Office, JPG, PNG og TIFF. Tilsendte filer som ikke kan importeres blir returnert til avsender.)

Postadresse

    

Postboks 243
8001 BODØ

 
Besøksadresse

       

Sjøgata 45-47

8006 BODØ

Medietelefon926 41 300
(08.00-15.45)
Ved alvorlige ulykker 926 42 632