Telefon og adresser

Her finner du kontaktinformasjon til Luftfartstilsynet

Kontaktinformasjon:

Telefon 75 58 50 00
Telefaks 75 58 50 05
E-post

  

postmottak@caa.no
(Følgende format er gyldige som vedlegg til e-post: PDF, Microsoft Office, Open Office, JPG, PNG og TIFF. Tilsendte filer som ikke kan importeres blir returnert til avsender.)
Postadresse 

    

Postboks 243
8001 BODØ
Besøksadresse 

       

Sjøgata 45-47

8006 BODØ

Medietelefon 926 41 300 (08.00-20.00)
Beredskapstelefon 926 42 632 (Døgnet rundt)