Faktura og betalingsinformasjon

Her finner du oppdatert faktura og betalingsinformasjon for Luftfartstilsynet.

Fakturaadresse:

Luftfartstilsynet mottar elektronisk fakturaer på standard EHF-format. Vår elektroniske adresse er lik vårt organisasjonsnummer: 981105516 (NB! skrives inn uten mellomrom).

I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Komplett adresse for Luftfartstilsynet blir da: 9908:981105516

Mer informasjon om elektroniske fakturaer finner du her: elektronisk-faktura-ehf

Luftfartstilsynet kan ikke motta faktura pr epost. Faktura i papirformat sendes per post til følgende adresse:

Luftfartstilsynet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar

Alle fakturaer og kreditnotaer merkes med 1080+ initialene til den medarbeideren i Luftfartstilsynet som har foretatt  bestillingen - for eksempel 1080bre.

Betalingsinformasjon
Organisasjonsnummer: 981 105 516
Bankforbindelse: DNB Bank ASA
Kontonummer for innbetalinger: 7694.05.07681
IBAN: NO07 7694 05 07681
Swift: DNBANOKK