Revidert skjema NF-2007

Mandag 18. juni klokka 09:00 tar Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport i bruk revidert skjema NF-2007. Skjemaet skal brukes av alle luftfartsaktørene for å rapportere luftfartsulykker og -hendelser.
A A A

Det reviderte skjemaet er blitt til etter en omfattende evaluerings- og høringsprosess der mange konstruktive innspill kom inn. Etter revisjonen er skjemaet blitt mer brukervennlig med mer utstrakt bruk av dynamikk. I tillegg er mange felt er fjernet slik at den enkelte bruker skal oppleve skjemaet som mer relevant. For å sikre de viktigste opplysningene om en ulykke eller hendelse, er utvalgte opplysninger gjort obligatoriske, som bl.a. sted, dato og beskrivelse av hendelsen/ulykken. Av de øvrige feltene trenger rapportøren selvsagt bare å fylle ut de feltene som er relevante for hendelsen/ulykken.

På samme måte som i dag, vil revidert NF-2007 være tilgjengelig på Altinn for automatisk innsending til Luftfartstilsynet og, hvis relevant, Statens havarikommisjon for transport. Dersom du som rapportør ikke kan eller ikke ønsker å bruke automatisk/elektronisk innsending, vil skjemaet i tillegg vil ligge i Word- og PDF-format på henholdsvis bokmål, nynorsk og engelsk på internettsidene til Luftfartstilsynet  og Statens havarikommisjon for transport. Rapportering via Altinn er den enkleste og beste måten for de aller fleste, fordi hjelpetekstene og den innebygde dynamikken bare fungerer der.

Rapporteringsfristen er fortsatt 72 timer etter at hendelsen/ulykken inntraff.

Se AIC-N 03/12 for mer informasjon.