Uregjerlige passasjerer

Uregjerlige passasjerer (Unruly passengers på engelsk) er luftfartshendelser der kabinbesetning har problemer med å kontrollere passasjerer om bord.

Her inngår eksempler som fysisk angrep på passasjerer og røyking på toalettene, som utgjør en risiko for sikker flyging.

Operatører innenfor rute- og charterflyging kan få ytterligere informasjon innenfor dette området ved å henvende seg til Luftfartstilsynet via NF-2007@caa.no

Uregjerlige passasjerer