Rullebaneinntregning

Rullebaneinntregning (Runway incursion på engelsk) er definert som en hendelse forårsaket av at luftfartøy, kjøretøy eller personer utilsiktet befinner seg på rullebanen.

Vi har ikke erfart slik ulykke i Norge, men noen store flyulykker internasjonalt viser at denne typen ulykke har et stort skadepotensial. Luftfartstilsynet følger derfor alle hendelser med inntrengning på rullebane, også registreringer av at noen ikke skulle vært på rullebanen, selv om det ikke resulterte i en konfliktsituasjon.

Inntrengning av dyr på rullebane, som forekommer i norsk luftfart, følges separat av Luftfartstilsynet. De inngår ikke i denne oversikten som begrenser seg til inntrengning av luftfartøy, kjøretøy og personer.

Rullebaneinntregning