Luftromsinntrengning

Luftromsinntrengning (Airspace infringement på engelsk) er luftfartøy som kommer inn i kontrollert luftrom uten tillatelse. Slik inntrengning utgjør en trussel for annen sivil lufttrafikk som styres i dette luftrommet.

Luftrom med flygeinformasjonstjeneste og krav til toveis kommunikasjon mellom fly og bakke, som er etablert rundt mindre flyplasser og noen oljefelt i Nordsjøen, vil også inngå i denne oversikten.

Omfanget av luftromsinntrengning i Norge har en tydelig sesongprofil, som er et resultat av at aktiviteten med privatfly er vesentlig høyere i sommerhalvåret.

For denne indikatoren inngår hendelser der inntrengning i luftrom bidrar til en alvorlig trafikksituasjon, men også registreringer av inntrengning i luftrom uten at det var annen trafikk til stede i tidsrommet. Det er ingen ulykker som inngår i disse oversiktene.

Luftromsinntrengning