Fuglekollisjoner

Luftfartøy som kolliderer med fugler (Birdstrike på engelsk) innholder kollisjoner mellom fugl og luftfartøy som beveger seg i lufta eller på bakken.

Etter innfasing av nytt rapporteringssystem NF-2007 har Luftfartstilsynet fått stadig bedre oversikt over dette problemområdet. Disse hendelsene rapporteres fra flygebesetning, flysikring og/eller flyplassansatte, og ved mottak av rapportene i LT, sjekker vi detaljer i rapportene slik at duplikater unngås i databasen. Størrelser på fugler vurderes skjønnsmessig av rapportører, og noen ganger settes størrelse på fugl ved mottak og registrering i LT, basert på type fugl eller andre informasjoner i rapportene. Når kollisjon med fugl skjer under inn- eller utflyging i umiddelbar nærhet til norske flyplasser, blir de registrert på de enkelte flyplassene. Det forekommer også regelmessige fuglekollisjoner underveis mellom flyplasser, eksempelvis i forbindelse med offshore helikopterflyging.

Oversikt over fuglekollisjoner i 2013 (med referanse til tidligere år)