Avvik fra tildelt høyde

Avvik fra tildelt høyde (Level bust eller altitude bust på engelsk) innebærer at luftfartøy avviker fra den høyden som de er klarert til fra lufttrafikktjenesten.

I materialet inngår hendelser av forskjellig alvorlighetsgrad, men ingen ulykker. Typiske hendelser med avvik fra tildelt høyde er feil innstilling av høydemåler, kommunikasjonssvikt mellom flygebesetning og lufttrafikktjeneste, eller at flygebesetning glemmer å skifte trykkreferanse mellom lokalt trykk og standard atmosfære.

Avvik fra tildelt høyde innebærer en risiko i forhold til å separere luftfartøy fra annen trafikk i lufta, men også i forhold til terreng rundt flyplassene.

Avvik fra tildelt høyde