Flymedisin Medisinske krav Finn en flylege HMS Fagforum

Flymedisin

På området flymedisin finner du informasjon om medisinsk sertifisering for grupper innen sivil luftfart med helsekrav samt informasjon om Luftfartstilsynets ansvar og oppfølging av arbeidsmiljø for besetningsmedlemmer.

Under de ulike seksjonene finnes følgende informasjon

Medisinske krav: Henvisning til gjeldende regelverk for samtlige grupper (trafikkflygere, privatflygere, kabinbesetningsmedlemmer, førere av seilfly, mikrofly og ballong samt flytrafikkontrollanter) med helsekrav innen sivil luftfart. Plikter for innehavere av legeattest ved sykdom eller mistanke om helsemessig uskikkethet.

Finn en flylege: Se oversikt over norske flyleger og flymedisinsk senter som kan gjennomføre undersøkelser for legeattest for luftfartstjenester.

HMS: Henvisning til gjeldende regelverk innen arbeidsmiljøområdet (HMS) for besetningsmedlemmer i sivil luftfart. Oversikt over tilsynsaktivitet og Luftfartstilsynets arbeid innen området.

Fagforum: Ressurser for flyleger som gjennomfører undersøkelser av søkere til eller innehavere av legeattest til lufttjeneste.

Flymedisinsk seksjon

Flymedisinsk seksjon har overordnet ansvar for medisinsk godkjenning av besetningsmedlemmer, privatflygere og flytrafikkontrollanter. Det innebærer saksbehandling og medisinske vurderinger av besetningsmedlemmer etter henvisning fra flyleger som seksjonen også fører tilsyn med. Seksjonen bidrar til regelutvikling og veiledning innen ansvarsområdene flymedisin og flyoperativt arbeidsmiljø.

Hvordan bli flylege?

Flyleger (AME – aeromedical examiner) godkjennes av Luftfartstilsynet for perioder inntil tre år. Det er to kategorier flyleger, klasse 1 og 2. En må først søke godkjenning som klasse 2 og etter videreutdanning og et visst antall undersøkelser kan en søke om godkjenning som klasse 1.

Kontakt flymedisinsk seksjon

Telefon er 23 19 61 10 og telefontider er mellom kl. 09.00 og kl 11.30 alle hverdager.
Kontoret er stengt fredag 11. mai og fredag 18. mai.

Ofte stilte spørsmål (FAQ) om flymedisin

Flymedisin er et bredt fag som befatter seg med menneskets reaksjon, tilpasning, helse og funksjon under unormale eller ekstreme miljøfaktorer man eksponeres for i luftfart. Her finner du ofte stilte spørsmål omkring flymedisin som kan være til hjelp for flyleger, leger som har interesse for flymedisin og flygere.