Sikkerhetstiltak for landingsstriper

Securityregelverket omfatter all sivil luftfart. - Men for såkalte landingsstriper er det mulig å fastsette alternative sikkerhetstiltak, sier seniorrådgiver Bjørnar Davidsen i Luftfartstilsynet.

Landingsstriper har normalt ikke noe særlig med fasiliteter utenom selve landingsstripen. Trafikken er dessuten begrenset til blant annet følgende kategorier:  luftfartøyer med en største tillatte startvekt på under 15 000 kg, flyginger i forbindelse med brannslokking og flyginger i forbindelse med syketransport, nødberedskap eller redningstjeneste.

Alternative sikkerhetstiltak

 -Landingsstriper er neppe i seg selv interessante mål for mennesker som ønsker å skade, sier Davidsen.  Men et luftfartøy kan være et mulig mål for sabotasje, selv om det er lite. Konklusjonen til Luftfartstilsynet er derfor at luftfartøyene i seg selv bør beskyttes mot sabotasje, tyveri og hærverk.   

De alternative sikkerhetstiltakene skal være basert på en risikovurdering og Luftfartstilsynet har gjennomført en slik vurdering.

-Vi har utformet tiltak som er de samme for alle landingsstripene og de vil ikke være vanskelige å gjennomføre for aktørene, sier Davidsen.

Tiltakene er vedlagt denne artikkelen.