Gjenstander med farlige egenskaper

Jeg ønsker å ta med en gjenstand som er merket med en advarsel. Kan jeg det?
Dersom en gjenstand har farlige egenskaper (brannfarlig, giftig, etsende, etc) skal den ikke medbringes i håndbagasje eller innsjekket bagasje. Det er noen få unntak fra denne regelen (se eksempler i egen tabell under).  Ditt flyselskap vil kunne gi deg utfyllende informasjon om bestemmelsene vedrørende farlig gods.

Tabellen under inneholder eksempler (fra IATA DGR tabell 2.3.A) på farlige gjenstander som er hhv tillatt eller forbudt. Flyselskapene har en komplett oversikt.

Tillatt i håndbagasjen

Forbudt i håndbagasjen

Toalettsaker og medisiner, også aerosol (spray), innenfor væskebegrensningene (maks 100ml beholdere i 1 liter lukket plastpose). Dette inkluderer hårspray, parfyme, etterbarberingsvann, alkoholholdige medisiner, og andre flytende toalettsaker og medisiner, selv om de har varselmerke (unntatt radioaktiv)

Væskebeholdere eller aerosolbeholdere over 100ml. Varselmerkede beholdere til andre formål (ikke medisiner eller toalettsaker). Merk at ikke-brennbare, ikke-giftige (og ellers ufarlige) aerosolbeholdere til hjemme- eller sportsbruk, samt aerosol toalettartikler og medisiner, også faremerkede (unntatt radioaktiv), kan medbringes i innsjekket bagasje, maks 0,5 kg eller 0,5 liter pr beholder, totalt maks 2 kg/liter. Lokk eller annen lekkasjesikring må være på.

1 stk lighter som drives av flytende gass, eller lighter med drivstoff som er absorbert i vatt/bomull, eller lighter med sikringsmekanisme som mikser gass og luft før antenning («blåflammelightere») tillates på ens person (i lomma), men ikke i selve håndbagasjen. Lighteren må legges i gjennomsiktig lukkbar 1-literspose og fremvises sammen med øvrige væsker. 1 liten eske / pakke fyrstikker (sikkerhetsstikker) til personlig bruk på ens person.

Mer enn 1 lighter per person er ikke tillatt. Lighter som inneholder uabsorbert drivstoff (drivstoff som ikke er absorbert i vatt/bomull). Lighter som mikser gass og luft før antenning uten sikringsmekanisme. Lightere formet som skytevåpen, håndgranat eller annen gjenstand som tilsynelatende kan utgjøre en trussel. Lightere er ikke tillatt i håndbagasje eller innsjekket bagasje, kun på ens person (i lomma).

Refillgass og ekstra lighterdrivstoff er forbudt.

Vanlige fyrstikker (safety matches) tillates på ens person, men ikke i håndbagasjen

Lettantennelige fyrstikker (strike anywhere)

Oksygen eller trykkluft, til medisinsk bruk, i gassform, inntil 5 kg

(merk at enkelte flyselskaper kun tillater selskapets egne oksygenbeholdere)

Oksygen eller trykkluft til andre formål, flytende oksygen.

Stormkjøkken og drivstoffbeholdere, ubrukte, som aldri har inneholdt brannfarlig væske

Stormkjøkken og drivstoffbeholdere som har inneholdt brannfarlig væske, selv om de er tomme. Merk at de under visse forutsetninger likevel kan sendes som innsjekket bagasje, med selskapets tillatelse og der krav til lufting og sikker pakking er fulgt.

Tørris (karbondioksid i fast form) inntil 2.5kg som benyttes til å pakke ufarlige kjølevarer. Håndbagasjen må ikke være tett (karbondioksidgassen må kunne slippe ut). Tørrisen må være merket tørris (dry ice) eller karbondioksid i fast form (carbon dioxide, solid), samt vektindikasjon som viser 2,5kg eller mindre.

 

Ras-redningsryggsekker med komprimert gass og evt. pyroteknisk utløser (1 pr passasjer). Maks 200mg div 1.4S, og maks 250ml div 2.2 gas. Luftputer må ha trykkventil (sikkerhetsventil), og ryggsekken må pakkes slik at den ikke kan utløses ved et uhell.

 

Redningsvest med inntil 2 små gasspatroner, CO2 eller annen div. 2.2 gass, og inntil 2 reserve gasspatroner.

 

Bærbare medisinske elektroniske apparater (defibrillatorer, pusteapparater, med mer) som inneholder litium-metall eller litium ionecellebatterier. Det er begrensninger på typer batterier og hvordan disse skal sikres. Tillatelse fra flyselskapet må innhentes.

 

Proteser med gasspatroner (ikke brannfarlig eller giftig gass). Nok reservepatroner til reisens varighet av samme størrelse kan medbringes

 

Bærbare elektroniske apparater med litium metall eller litium ionebatterier, som bærbare PC’er, videokamera, mobiltelefoner, med mer, til personlig bruk

 

Reservebatterier til elektroniske apparater med litium metall eller litium ionebatteri. Hvert batteri må være beskyttet mot kortslutning.

 

Kvikksølvtermometer (medisinsk /klinisk) til personlig bruk, i beskyttende beholder: maks 1 pr passasjer.

 

Pacemaker og andre batteridrevne batteridrevne apparater som er operert inn i kroppen av medisinske årsaker tillates på (i) ens person, men ikke i håndbagasjen. Det er ikke nødvendig å innhente tillatelse fra flyselskapet. Se for øvrig punktet over om om bærbare medisinske elektroniske apparater

 


Kan jeg ta med desinfeksjonsvæske eller desinfiserende våtservietter?
Små mengder toalettartikler inneholdende alkohol kan medbringes, selv om alkoholinnholdet overstiger 70%, eller varen er merket brannfarlig. I håndbagasjen tillates beholdere á maksimum 100ml i en lukket gjennomsiktig pose som ikke rommer mer enn en liter. I innsjekket bagasje må hver artikkel være under 0,5 kilo eller 0,5 liter. Total mengde må ikke overstige 2 kilo eller 2 liter. Sprayflasker må ha lokk eller annen form for sikring. Flyselskapene anbefaler spesialbeholdere ved transport av væske. Ved lekkasje kan passasjeren få et erstatningsansvar. Noen flyselskaper har egne regler som er strengere enn ovennevnte. Kontakt ditt flyselskap for nærmere informasjon.