Andre spørsmål om sikkerhetskontrollen

Jeg fikk ikke ta med en halvfull tannkremtube på 125ml. Hvorfor?
En halvfull tannkrembeholder på 125ml er ikke tillatt medbrakt som håndbagasje. Det er beholderens kapasitet som er avgjørende, og maksimal tillatt kapasitet er 100ml eller tilsvarende. Tomme beholdere med større kapasitet er imidlertid tillatt.

På noen lufthavner kan jeg gå gjennom metalldetektorportalen uten å få utslag på beltet mitt, men ikke på andre. Hvorfor er det slik?
Når det gjelder metalldetektorrammen er kravet at denne skal kunne påvise små gjenstander av ulike metaller. Ettersom omgivelsene kan variere fra lufthavn til lufthavn, kan du oppleve at rammene kan ha ulik følsomhet.

Må jeg åpne julegaver?
Du er alltid ansvarlig for bagasjen du har med deg, og av sikkerhetsmessige grunner bør du ikke ta med deg ukjente gjenstander. Da kan du risikere at bagasjen din inneholder farlig gods eller forbudte gjenstander, uten at du er klar over det. Gaver kan også inneholde væske, og disse vil bli stanset i sikkerhetskontrollen. Det er derfor tilrådelig at du gjør deg kjent med innholdet i gavene. Du kan sende gavene som innsjekket bagasje så lenge de ikke innholder eksplosive eller brannstiftende gjenstander (også etterligninger), eller annet farlig gods. Ta kontakt med flyselskapet hvis du er i tvil om hva som regnes som farlig gods.

Jeg skal på ferie utenfor Europa. Hvilke regler gjelder?
Luftfartstilsynet har ikke oversikt over securityregelverk i land utenom EU/EØS. Du kan få mer informasjon om du kontakt ditt flyselskap eller den ambassaden til det aktuelle landet.

Vil røntgenmaskinen ødelegge bildene på filmen min?
I utgangspunktet vil den ikke det. Vanlige filmer til fotoapparater, skal ikke bli påvirket av dagens røntgenutstyr. Likevel anbefales det at filmene ikke kjøres med enn 5 ganger gjennom røntgenmaskiner.

Filmer med høy ISO, fra 800 og oppover, kan ta skade av å bli kjørt gjennom røntgenmaskinene. Luftfartstilsynet anbefaler at passasjerer med slike filmer møter opp i god tid, og anmoder om manuell kontroll av disse. Det er opp til sikkerhetskontrollørene å vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Dette er ikke en rettighet for passasjerene, men er som oftest uproblematisk å få til. Pakk helst filmene lett tilgjengelig, fortrinnsvis samlet.

Reiser du ofte kan det være lurt å kjøpe "blyposer" utviklet for å beskytte fotofilm i røntgenmaskinene. Les produktbeskrivelsen for å se hva de enkelte posene tåler av stråling.

Ved bruk av slike poser må passasjerene forvente at posene undersøkes manuelt etter røntgenundersøkelsen.

Vil røntgenmaskinen ødelegge bildene på mitt digitale fotoapparat?
Nei! Bildene lagres digitalt på minnebrikker og tar ikke skade av å bli kontrollert i røntgenmaskiner. Løse minnebrikker, USB-minne og lignende tåler også kontroll i røntgenmaskiner.

Vil røntgenmaskinen ødelegge opptak på videokamera?
Opptak på videokassetter kan ta skade av røntgenstråler. Opptak gjort på DVD-plater og harddisker i videokamera skal ikke ta skade av å bli kontrollert i røntgenmaskiner.