Ofte Stilte Spørsmål

FAQ: Hva er forbudt i håndbagasjen?

Det er forbudt å medbringe skytevåpen, sjokkvåpen, spisse, skarpe eller stumpe gjenstander eller verktøy som kan forårsake alvorlig skade. Regelverket inneholder en liste over forbudte gjenstander, og disse gjenstandene kan ikke medbringes.

Regelverket forbyr også eksplosiver/brannfarlige gjenstander. Det er heller ikke tillatt å medbringe gjenstander som tilsynelatende kan forårsake skade eller true sikkerheten om bord.

Regelverket inneholder en liste over forbudte gjenstander, og disse gjenstandene kan ikke medbringes. Gjenstandene nevnt under som "tillatt i håndbagasjen" eller "kan tillates" skal i utgangspunktet være lovlige å medbringe på sikkerhetsbegrenset område og i flykabin, med mindre sikkerhetskontrolløren vurderer at de kan forårsake alvorlig skade, og derved er omfattet av regelverket.

Sikkerhetskontrolløren kan stanse enhver gjenstand som denne vurderer kan (eller tilsynelatende kan) forårsake alvorlig skade eller true sikkerheten ombord, selv om gjenstanden ikke er listet i regelverket, og selv om det i denne oversikten er oppført at den er tillatt.

Kan jeg ta med strikkepinner?
Strikkepinner står ikke på lista over forbudte gjenstander da de ikke anses å kunne benyttes som våpen. Du kan ta med deg vanlige strikkepinner av normal størrelse.

Kan jeg ta med kniv?
Kniver med bladlengde over 6cm er forbudt. Plastbestikk og butte "smørkniver" regnes ikke som kniver, og kan tas med. Sikkerhetskontrolløren kan imidlertid avvise enhver gjenstand som vekker kontrollørens bekymring. Du bør være oppmerksom på at det ikke er tillatt å bære kniv på offentlig sted i Norge, med mindre det er i forbindelse med utøvelse av yrke, friluftsliv eller når kniven er tilbehør til bunad.

Kan jeg ta med multiverktøy?
Foldekniv med ulike verktøy er forbudt dersom den inneholder bor, knivblad lengre enn 6cm, meisel eller skrujern lengre enn 6cm, eller sag.

Kan jeg ta med verktøy?
Verktøy bør som hovedregel plasseres i innsjekket bagasje. Ufarlige verktøy som målband, tommestokk, dekktrykkmåler, og lignende, kan tillates i innsjekket bagasje. En del verktøy er listet opp som forbudt: brekkjern, bor, sag, blåselampe, boltepistoler og spikerpistoler.
Verktøy som kan benyttes som våpen eller som kan true flysikkerheten er ikke tillatt. Skarpe eller spisse verktøy (blad/skaft over 6cm) er derfor forbudt. Verktøy som kan benyttes til å demontere/sabotere luftfartøyet (for eksempel avbitertang, umbrakonøkler, multiverktøy) kan bli stanset selv om de ikke står på listen over forbudte gjenstander.
Dersom sikkerhetskontrolløren har bekymring om verktøy kan true sikkerheten om bord, plikter denne å stanse gjenstanden.

Kan jeg ta med stearinlys/telys?
Telys / stearinlys kan medbringes, med mindre produsenten gjennom merking eller på produktblad har klassifisert lysene som farlig gods

Hva med potteplanter?
Potteplanter står ikke på listen over forbudte gjenstander, og en vanlig potteplante vil nok mest sannsynlig kunne medbringes. Dersom planten står i svært våt jord, vil den nok bli stanset, ettersom den da må anses å være omfattet av væskeforbudet. Det er sikkerhetskontrolløren som avgjør dette.

Kan jeg ta med sprøyter/sprøytespisser?
Sprøyter/sprøytespisser er tillatt.

Kan jeg ta med fiskestang?
Fiskestang kan tillates, men flyselskapene kan ha restriksjoner vedrørende medbringelse i håndbagasjen.

Kan jeg ta med fisk?
Skal du ta med fisk, er det ditt ansvar å sikre at det ikke oppstår lekkasje eller lukt. Noen selskaper har restriksjoner på lett bedervelige matvarer.
Dersom flyselskapet tillater det, er ikke securityregelverket til hinder for å ta med hel fisk, fiskefilet eller fiskeskiver i håndbagasje eller innsjekket bagasje – både fersk og frosset. I alle tilfeller tilfeller bør fisken være vakuumpakket. Malt/kokt/stekt fisk kan falle under begrensninger som gjelder væsker/pasta. Se eget avsnitt om væskerestriksjoner.

Kan jeg ta med biljardkø?
Biljardkø kan tillates.

Kan jeg ta med negleklipper/neglesaks?
Negleklipper/neglesaks (under 6 cm bladlengde) kan medbringes.

Kan jeg ta med lekepistoler/våpenimitasjoner?
Du kan ta med lekepistoler som overhodet ikke kan forveksles med ordentlige våpen. Lekevåpen, etterligninger og imitasjoner som kan forveksles med reelle våpen er ikke tillatt. Sikkerhetskontrolløren avgjør hva som skal stanses.

Kan jeg ta med ”springkniv-kam”?
En kam som ser ut som en springkniv når den er foldet, vil i foldet tilstand se ut som den kan forårsake alvorlig skade. Den vil derfor bli stanset i sikkerhetskontrollen.

Kan jeg ta med dartpiler?
Vanlige små dartpiler kan tillates.

Kan jeg ta med barberblad?
Engangsbarberhøvel eller barberhøvel med blader montert i holder/kassett kan tillates. Løse barberblader/barberkniver er ikke tillatt.

Kan jeg ta med balltre?
Nei. Balltre er spesifikt listet som forbudt iht listen over forbudte gjenstander.

Kan jeg ta med padleårer?
Padleårer kan tillates.

Kan jeg ta med krykker?
Krykker er tillatt.

Kan jeg ta med vandrestaver?
Vandrestaver er tillatt.

Kan jeg ta med skateboard?
Skateboard kan tillates.

Kan jeg ta med tennis-racket?
Tennis-racket kan tillates.

Kan jeg ta med skøyter?
Vanlige skøyter kan tillates.

Kan jeg ta med håndjern?
Håndjern kan tillates.

Kan jeg ta med sprettert?
Nei. Sprettert er listet som forbudt.

Kan jeg ta med sparkesykkel?
Sparkesykkel kan tillates.

Kan jeg ta med telt, teltstenger eller teltplugger?
Telt, teltstenger og teltplugger kan tillates.

Kan jeg ta med ruteknuserverktøyet "ResQMe"?
Passasjerer tillates ikke å medbringe verktøy som kan true luftfartøyets sikkerhet. «ResQMe» anses imidlertid ikke å kunne true sikkerheten om bord, og omfattes derfor ikke av denne bestemmelsen.

Kan jeg ta med spyd?
Gjenstander med en skarp spiss som kan forårsake alvorlig skade er forbudt. Spyd vil derfor bli stanset.

Er det lov å ta med ammunisjon?
I Norge er det gjort unntak fra det generelle europeiske forbudet mot ammunisjon i innsjekket bagasje. Luftfartsselskapenes kan likevel ha interne bestemmelser som er strengere enn myndighetskravene. Selskapenes prosedyrer for håndtering av våpen og ammunisjon skal være i henhold til farlig gods bestemmelsene.

Passasjeren må informere luftfartsselskapet ved innsjekk om at bagasjen inneholder ammunisjon. Ammunisjonen skal være forsvarlig pakket, i divisjon 1.4S, kun UN 0012 eller UN 0014, inntil 5kg (11 lbs) bruttovekt per person, for denne personens eget bruk. Ammunisjon med eksploderende eller brennende prosjektiler er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å sampakke flere personers tillatte mengde. Man kan bare ta med ammunisjon til utlandet dersom det er tillatt på bestemmelsesstedet, samt alle steder den reisende mellomlander.

Kan jeg ta med fyrstikker eller lighter? Hva med lighterdrivstoff eller refill-gass?
En liten pakke /eske fyrstikker til personlig bruk tillates på ens person. «Strike anywhere» fyrstikker er forbudt.

Det er lov å ta med seg 1 stk lighter om bord i fly. Når du går gjennom sikkerhetskontrollen må denne plasseres i gjennomsiktig 1l pose. Om bord i flyet bæres lighteren på ens person. Både engangslightere og refillbare gasslightere er tillat. «Zippo»-type lightere er også tillatt dersom drivstoffet er absorbert i vatt/bomull i «tanken». Lightere der drivstoffet ikke er absorbert i vatt eller bomull, er forbudt. Lightere som mikser gass og luft før antenning («blåflammelightere») er kun tillatt dersom de har en sikringsmekanisme. Det er ikke tillatt å plassere lightere i innsjekket bagasje. Refillgass og ekstra drivstoff er forbudt. Lightere som kan forveksles med våpen er forbudt.

Kan jeg ta med flammeløs elektronisk lighter («arc lighter»)
Elektroniske lightere, som tenner ved hjelp av elektronisk utladning mellom keramiske poler, kan tillates i håndbagasjen eller i innsjekket bagasje. Litium-batteriet i lighteren må ikke overskride 160Wh (100Wh for innsjekket bagasje), max 2g litium for litium-matallbatterier, og batteriet må være testet iht UN 38.3. Lighteren må sikres slik at den ikke tenner ved et uhell. Lighteren må ikke kunne generere / påføre støt (elektrosjokk). I innsjekket bagasje må batteriet separeres fra enheten, og polene sikres mot kortslutning. Inntil 2 sikrede reservebatterier kan medbringes i håndbagasjen. Er du i tvil om din lighter tilfredsstiller disse kravene, er det best å ikke ta den med. Enkelte flyselskap kan ha interne bestemmelser som forbyr denne typen lighter.

Kan jeg ta med sykkelpatron?
Man kan ha inntil 4 patroner med karbondioksid (eller annen ikke-brennbar gass) á maks 50mL (28g-patron) for «other devices» (herunder sykkelpatron). Disse kan plasseres i håndbagasje, i innsjekket bagasje, eller på ens person. Det er imidlertid påkrevd at flyselskapets tillatelse innhentes. Jf IATA DGR 2.3.4.2.2. Flyselskapene kan ha interne krav som er strengere enn det ovennevnte.

Kan jeg ta med ei bowling-kule?
En vanlig bowling-kule kan tillates.

Jeg finner ikke gjenstanden jeg leter etter på listen over forbudte gjenstander. Betyr det at jeg kan ta den med?
Listen over forbudte gjenstander er ikke uttømmende. Listen inneholder en kategorisering av gjenstander, herunder eksempler på gjenstander som ikke kan tas inn på sikkerhetsbegrenset område og om bord i fly. Sikkerhetskontrollører må derfor i en del tilfeller foreta selvstendige vurderinger om hvorvidt gjenstander er å anse som forbudte. Passasjerer bør beregne god nok tid til å kunne sende gjenstanden som innsjekket bagasje dersom den ikke kan tillates i håndbagasjen.