Veiledning til søknad om bakgrunnssjekk

Oversikt over hvordan bakgrunnsskjemaet fylles ut, og hva du skal gjøre om du får feilmeldinger.

Guide til bakgrunnssjekk 1.jpg 

1. Slik ser bildet ut etter betaling. Du begynner med å søke om politiattest og å betale. Etter betaling er gjennomført kan du gå inn i søknadsskjema for bakgrunnssjekk. Som du ser kan du senere logge inn for å se status på din bakgrunnssjekk, slik det står øverst. Der står det om den er mottatt, under behandling eller godkjent.

 

Guide til bakgrunnssjekk 2.jpg 

2. Fyll ut informasjonen i første bilde, trykk så «Neste»

 

Guide til bakgrunnssjekk 3.jpg 

3. Hvilken type godkjenning trenger du? Velg type. Fyll ut din stilling og navn på din arbeidsgiver. Fyll ut dine utdannings- og/eller arbeidsforhold de siste fem år, og last opp vedlegg. Du laster opp vedlegg i fanen understreket med rødt. Har du i en periode (eller flere perioder) vært uten arbeid, skal det også tas med.

 

Guide til bakgrunnssjekk 4.jpg 

4. Under vedleggstype velger du vedlegg. Du vil da få tilgang til å trykke på «Legg ved fil».

 

Guide til bakgrunnssjekk 5.jpg 

5. Velg alle vedlegg du skal ha med i din søknad og trykk «Åpne».

 

Guide til bakgrunnssjekk 6.jpg 

6. Du vil da få opp en liste med vedlegg du har lastet opp, som nå er tilgjengelige for bruk i din søknad. Gå tilbake til hovedskjema og bruk så pilen ved hver linjeslutt til å velge vedlegget som hører sammen med linjen. Trykk «Kontroller skjema» helt nederst i bildet.

 

Guide til bakgrunnssjekk 7.jpg 

7. Her får jeg en feilmelding. Denne feilmeldingen vil si at jeg mangler noen datoer i femårsperioden min. I dette tilfellet mangler jeg perioden 17.01.2014-30.11.2014, da jeg var arbeidsledig. Jeg var registrert hos NAV som arbeidssøker fra februar og ut november, så jeg ber da NAV om en bekreftelse på dette.
OBS! Husk at du skal ha med nøyaktig fem år i søknaden din. I dette eksemplet - der dagens dato er 18.07.2017 - MÅ jeg ha med alle datoer fra 18.07.2012-18.07.2017.

 

Guide til bakgrunnssjekk 8.jpg 

8. Jeg registrerer tiden hos NAV med attest, og kontrollerer skjema igjen. Bosted utenfor Norge kommer i neste trinn, så til nå er alt ok. Etter å ha registrert eventuelle bosted utenfor Norge de siste fem år, trykker jeg neste igjen.

 

Guide til bakgrunnssjekk 9.jpg 

9. Siden jeg ikke var registrert hos NAV før februar, men har skrevet dato fra 17.01.2014, legger jeg til en merknad som forklarer. Jeg vil bli kontaktet av Luftfartstilsynet dersom de har spørsmål til perioden uten dokumentasjon.

 

10. Kontroller skjema igjen. Du skal nå få melding om at skjemaet er kontrollert og klart for innsending. Deretter trykker du på «send», kommer til en oversiktsside, og trykker «send inn». Om du har registrert e-post i søknaden vil du få en kvittering på e-post når søknaden er sendt.

 

Mulige andre feilmeldinger i skjemaet:

  • Du må laste opp og velge et vedlegg. Du har glemt å laste opp og/eller velge et vedlegg for en eller flere linjer.
  • Du må skrive en beskrivelse. Du har glemt å skrive arbeidsgiver/utdanningssted der det i mitt eksempel står Shell, Caféhuset osv.
  • Kun dato er tillatt. Sjekk om du har andre tegn i datofelt enn tall og punktum. Har du en bokstav, et komma eller noe annet vil du få denne feilmeldingen.