Bakgrunnssjekk

Her finner du informasjon om hvordan du søker om bakgrunnssjekk.

Saksbehandlingstid

For å jobbe på sikkerhetsbegrenset område av en lufthavn må du både være akkreditert av politiet og ha godkjent bakgrunnssjekk av Luftfartstilsynet. Krav om akkreditering ble innført sommeren 2016. Etter innføringen av akkreditering er saksbehandlingstiden for bakgrunnssjekk normalt 4 uker.
 

Hvordan søke?

 1. Logg inn via ID-porten.

  Etter at du har logget deg inn:
 2. Søk om politiattest med knappen til venstre. Formålet skal være Luftfartstilsynets bakgrunnssjekk.
 3. Betal kr 430 med knappen til høyre («Til betaling»).
 4. Etter betaling blir søknad om bakgrunnssjekk tilgjengelig. Ved å trykke på den samme knappen som du brukte for betaling kommer du nå inn i søknadsskjema.

Problemer med utfylling av søknaden? Se vår veiledning til søknad om bakgrunnssjekk.

 

Før du søker:

Ha klar dokumentasjon for alle dine arbeids-/utdanningsforhold de siste fem årene. Husk at om du har vært arbeidsledig, må dette også dokumenteres.

Husk at for en effektiv saksbehandling er det viktig at du søker om både politiattest OG bakgrunnssjekk. Har du ikke fylt ut to søknader når du er ferdig, må du se over denne informasjonen en gang til.

Har du spørsmål til dokumentasjon, søknaden, status eller noe annet? Se vår FAQ for bakgrunnssjekk.

 

 

Utenlandsk søker? Da må du ha D-nummer

Skal du søke Luftfartstilsynets om bakgrunnssjekk, må du ha norsk personnummer eller D-nummer.

D-nummer er et midlertidig identifikasjonsnummer som gis av norske myndigheter til utenlandske personer som skal arbeide i Norge og som derfor må betale skatt eller avgifter til Norge.

Du finner mer informasjon om D-nummer her.

Du MÅ søke om skattekort i Norge for å få tildelt D-nummer.

Her finner du informasjon om hvordan du søker om skattekort.

Første gang du søker om skattekort må du personlig møte opp ved ett av 42 utvalgte skattekontor. Oversikt over hvilke skattekontor dette gjelder finner du her.

 

Bosted utenfor Norge de siste fem år

Du må ha bodd sammenhengende i et EØS-land de siste fem årene eller være statsborger i et EØS-land for å få gyldig politiattest for bakgrunnssjekk.

Dersom du har bodd i EØS-land utenfor Norge i løpet av de siste fem årene, må du sende inn per post politiattest fra alle landene du har bodd i. Utenlandske politiattester må sendes i original, vi aksepterer ikke scannet/kopier. Unntaksvis kan politiattester fra land utenfor EØS legges til grunn, se securityforskriften § 41 andre ledd.

 

Hva er bakgrunnssjekk og hvem må søke om det?

En bakgrunnssjekk består av tre elementer: en identitetskontroll, en kontroll av arbeid/utdanning og eventuelle opphold de siste fem år, og en vandelskontroll.

Du må søke om bakgrunnssjekk dersom du:

 • skal ha ID-kort som gir adgang til sikkerhetsbegrenset område på norske lufthavner
 • skal ha crew-kort
 • skal gjennomsøke frakt og post
 • skal være sertifisert instruktør
 • er utpekt som stedlig ansvarlig for security (ansvarshavende for sikkerhet) av en virksomhet, eller er stedfortreder til denne funksjonen
 • skal være teknisk ansvarlig for sikkerhetsutstyr
 • skal delta i sikkerhetsutvalg

Personer som kan representere en risiko for luftfarten skal ikke få tilgang til landingsplasser og luftfartsanlegg, eller godkjennes for sentrale posisjoner i luftfarten for øvrig. Derfor har vi et krav til bakgrunnssjekk for alle nevnt over. Kravet til bakgrunnssjekk vil også bidra til å sikre allmennhetens tillit til sivil luftfart.
 

Akkreditering

Luftfartstilsynet har innført krav om akkreditering for å få tilgang til sikkerhetsbegrenset område på flyplassene (rød sone). Politiet vil derfor samtidig med bakgrunnssjekken gjennomføre en selvstendig kontroll. Politiet gjennomfører akkrediteringen etter regelverket i politiregisterforskriften § 38-5. Luftfartstilsynet vil formidle politiets beslutning. Hvis politiet avslår akkreditering, kan man ikke klage på beslutningen. Politiet gir ingen begrunnelse for sin beslutning.
 

Postadresse

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 BODØ

 

Trenger du hjelp?

Send en e-post til bakgrunnssjekk@caa.no, eller ring vårt sentralbord på 75 58 50 00.

Telefontider i forbindelse med bakgrunnssjekk er alle hverdager 09.00-11.00 og 12.00-14.30.

 

Referanse

Kapittel VI Adgang til sikkerhetsbegrenset område mv i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.