Luftfartstilsynet - Security avdelingen / ???rssfeed.description??? ???rssfeed.language??? ???rssfeed.copyright??? Wed, 21 Dec 2011 11:08:39 +0100 Wed, 21 Dec 2011 11:08:39 +0100 Security avdelingen National Civil Aviation Facilitation Programme (NCAFP) /avdelinger/Security/article15358.ece Facilitation may be defined as a combination of measures and human and material resources intended to improve and optimize aircraft, crew, passenger and cargo flows at airports while ensuring compliance with relevant international and national legislation. Tue, 07 Oct 2014 10:43:13 +0200 /avdelinger/Security/article15358.ece Norge tillater prøveordning med væpnede vakter om bord i fly /avdelinger/Security/article14982.ece Regjeringen har besluttet å åpne for en prøveordning med væpnede vakter om bord på fly fra Israel og USA. Ordningen vil ikke gjelde for norskregistrerte fly. Tue, 01 Jul 2014 09:28:47 +0200 /avdelinger/Security/article14982.ece Luftfartstilsynets bakgrunnssjekk – ny betalingsløsning vurderes /avdelinger/Security/article14890.ece Luftfartstilsynet ser på muligheten for å innføre forhåndsbetaling av gebyr for de som søker om bakgrunnssjekk forut for utstedelse av ID-kort til lufthavner o.l. Dette vil endre dagens rutiner og vi ber spesielt om synspunkter fra arbeidsgivere i Luftfarten på mulighetene som beskrives. Fri, 27 Jun 2014 12:56:36 +0200 /avdelinger/Security/article14890.ece Luftfartstilsynets sikre nettportal åpnes /avdelinger/Security/article14354.ece Luftfartstilsynets sikre nettportal gjøres nå tilgjengelig for brukerne. I første omgang vil godkjente brukere få tilgang til skjermingsverdig securityinformasjon. Thu, 10 Apr 2014 20:48:16 +0200 /avdelinger/Security/article14354.ece Nytt EU-regelverk for væskehåndtering ved norske lufthavner /avdelinger/Security/article13596.ece 28. januar 2014 ble nytt EU-regelverk innført for sikkerhetskontrollen ved norske lufthavner. Regelverket medfører få endringer fra dagens praksis. Thu, 13 Feb 2014 10:43:10 +0100 /avdelinger/Security/article13596.ece Luftfartstilsynet åpner sikker nettportal /avdelinger/Security/article13066.ece Luftfartstilsynet vil i første kvartal 2014 åpne en sikker nettportal for informasjon for securityområdet. Hensikten med portalen er å forenkle distribusjon av sikkerhetsrelaterte dokumenter og informasjon. Her får du mer informasjon om løsningen og hvordan du får tilgang til den. Thu, 19 Dec 2013 11:08:42 +0100 /avdelinger/Security/article13066.ece Sikkerhetsrådet for luftfarten /avdelinger/Security/article11647.ece Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL) har som formål å forebygge anslag rettet mot den sivile luftfarten. Thu, 12 Sep 2013 10:28:38 +0200 /avdelinger/Security/article11647.ece Flyfrakt og kjente avsendere – statusoppdatering /avdelinger/Security/article10543.ece Fem uker etter at nye regler og krav til kjente avsendere av flyfrakt trådte i kraft er det 229 produsenter av flyfrakt som har oppnådd nødvendig godkjenning. Siden reglene trådte i kraft den 29. april har luftfartstilsynet gjennomført 52 godkjenninger. Thu, 06 Jun 2013 12:50:01 +0200 /avdelinger/Security/article10543.ece Skjema for bakgrunnssjekk /avdelinger/Security/Bakgrunnssjekk/article8301.ece Her finner du skjema du trenger for bakgrunnsjekk. Tue, 11 Dec 2012 08:33:48 +0100 /avdelinger/Security/Bakgrunnssjekk/article8301.ece Background Check /avdelinger/Security/Bakgrunnssjekk/article7971.ece The purpose of the background check is to prevent that persons who may pose a risk to aviation are given access to airports and aviation facilities, or be approved for key positions in the aviation industry. Furthermore, the requirements for background checks help ensure public confidence in civil aviation. If you have any questions regarding your application for a background check, you can find answers to your questions here. Fri, 16 Nov 2012 00:01:32 +0100 /avdelinger/Security/Bakgrunnssjekk/article7971.ece Frequently asked questions about Background Check (FAQ) /avdelinger/Security/Bakgrunnssjekk/article7967.ece Here you can find answers to frequently asked questions about background check. Thu, 15 Nov 2012 23:43:02 +0100 /avdelinger/Security/Bakgrunnssjekk/article7967.ece Om søknaden /avdelinger/Security/Bakgrunnssjekk/article7961.ece Hva må jeg ha med for å søke, og hvor skal søknaden leveres? Thu, 15 Nov 2012 22:17:44 +0100 /avdelinger/Security/Bakgrunnssjekk/article7961.ece Bakgrunnssjekk /avdelinger/Security/Bakgrunnssjekk/article7956.ece Formålet med bakgrunnssjekken er å hindre at personer som kan representere en risiko for luftfarten gis adgang til landingsplasser og luftfartsanlegg eller godkjennes for sentrale posisjoner i luftfarten for øvrig. Videre skal kravet om bakgrunnssjekk bidra til å sikre allmennhetens tillit til sivil luftfart.  Thu, 15 Nov 2012 22:03:03 +0100 /avdelinger/Security/Bakgrunnssjekk/article7956.ece Ofte stilte spørsmål om bakgrunnssjekk (FAQ) /avdelinger/Security/Bakgrunnssjekk/article7940.ece Her finner du svar på aktuelle spørsmål  om bakgrunnssjekk. Thu, 15 Nov 2012 17:59:25 +0100 /avdelinger/Security/Bakgrunnssjekk/article7940.ece Sikkerhetsgodkjenning av leverandører av forsyninger til flygningen /avdelinger/Security/article5481.ece Forsyninger til flygninger, blant annet mat og drikke, skal sikkerhetskontrolleres i likhet med alt annet som skal inn på lufthavner. Fri, 27 Apr 2012 16:16:49 +0200 /avdelinger/Security/article5481.ece Liste over sikkerhetsgodkjente leverandører av forsyninger til flygningen /avdelinger/Security/article5479.ece Listen over sikkerhetsgodkjente leverandører av forsyninger til flygninger oppdateres regelmessig, avhengig av nye godkjenninger og eventuelle godkjenninger som er trukket tilbake. Fri, 27 Apr 2012 16:12:45 +0200 /avdelinger/Security/article5479.ece Lang ventetid for søknad om bakgrunnssjekk /avdelinger/Security/article5455.ece Langt flere søknader enn normalt og mange ufullstendige søknader gir opp til fem uker saksbehandlingstid for søknader om bakgrunnsjekk. Fri, 27 Apr 2012 14:54:50 +0200 /avdelinger/Security/article5455.ece Sikkerhetstiltak for landingsstriper /avdelinger/Security/article5378.ece Securityregelverket omfatter all sivil luftfart. - Men for såkalte landingsstriper er det mulig å fastsette alternative sikkerhetstiltak, sier seniorrådgiver Bjørnar Davidsen i Luftfartstilsynet. Wed, 25 Apr 2012 11:16:59 +0200 /avdelinger/Security/article5378.ece Luftfartstilsynet søker fraktkontrollanter /avdelinger/Security/article5281.ece Luftfartstilsynet ønsker å knytte til seg fraktkontrollanter som på vegne av Luftfartstilsynet skal inspisere produsenter av flyfrakt. Vi ønsker å komme i kontakt med enkeltpersoner eller enkeltmannsforetak, som etter endt opplæring og autorisasjon, gjennomfører inspeksjoner på forskjellige steder i Norge. Wed, 18 Apr 2012 12:50:46 +0200 /avdelinger/Security/article5281.ece Bakgrunnssjekk saksbehandlingsinformasjon /avdelinger/Security/article4824.ece Det er for tiden mange søknader til behandling. Sakene behandles fortløpende og vi har nå et etterslep på omtrent to uker. Saksbehandlingstiden for en fullstendig søknad er fortsatt kort. Thu, 08 Mar 2012 15:33:02 +0100 /avdelinger/Security/article4824.ece Nyheter fra Security via RSS /avdelinger/Security/article3896.ece Nå kan du holde deg oppdatert på nyheter fra Security avdelingen ved hjelp av RSS. Fri, 25 Nov 2011 15:42:57 +0100 /avdelinger/Security/article3896.ece Securityavdelingen /avdelinger/Security/article2979.ece Målet med securityarbeidet er å beskytte passasjerer, ansatte, offentligheten og installasjoner mot terror og andre former for ulovlige handlinger overfor sivil luftfart. Wed, 09 Nov 2011 13:51:42 +0100 /avdelinger/Security/article2979.ece Dagsseminar om bakgrunnssjekk /avdelinger/Security/article39.ece Luftfartstilsynet inviterer til dagseminar om bakgrunnsjekk, 22. november 2011. Antall plasser på seminaret er begrenset (30 stk), så vi oppfordrer alle interesserte til å melde seg på så snart som mulig. Påmeldingsfrist er 11. november 2011. Mon, 31 Oct 2011 13:56:18 +0100 /avdelinger/Security/article39.ece Kjent avsender /avdelinger/Security/article52.ece En virksomhet som gjennom produksjon, montering eller pakking gjør frakt identifiserbar som flyfrakt, har anledning til å oppnå status som kjent avsender. Fordelen med en slik status er at forsendelsene ikke må kontrolleres ved levering på en lufthavn. Dette er mulig ved at den kjente avsenderen gjennomfører pålagte kontroller som beskrevet under. Fri, 28 Oct 2011 09:30:48 +0200 /avdelinger/Security/article52.ece Informasjon til sikkerhetsgodkjente fraktleverandører om EUs database /avdelinger/Security/article1065.ece Databasen inneholder alle sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og uavhengig godkjente kjente avsendere i EU, og må benyttes regelmessig for å bekrefte sikkerhetsstatusen for flyfraktforsendelser før de lastes på et luftfartøy. Thu, 04 Aug 2011 14:26:40 +0200 /avdelinger/Security/article1065.ece Forbudte gjenstander og farlig gods /avdelinger/Security/article1108.ece Om håndbagasje, innsjekket bagasje og sikkerhetskontroll. Her finner du svar på en rekke spørsmål som ofte stilles oss i Luftfartstilsynet når det gjelder hva man kan ta med gjennom sikkerhetskontrollen som håndbagasje. Wed, 03 Aug 2011 14:38:11 +0200 /avdelinger/Security/article1108.ece Andre spørsmål om sikkerhetskontrollen /avdelinger/Security/article1109.ece Wed, 03 Aug 2011 14:37:16 +0200 /avdelinger/Security/article1109.ece Gjenstander med farlige egenskaper /avdelinger/Security/article1110.ece Wed, 03 Aug 2011 14:34:16 +0200 /avdelinger/Security/article1110.ece Væskeforbud, taxfreevarer, barnemat og flytende medisiner /avdelinger/Security/article1111.ece Wed, 03 Aug 2011 14:30:59 +0200 /avdelinger/Security/article1111.ece FAQ: Hva er forbudt i håndbagasjen? /avdelinger/Security/article1112.ece Det er forbudt å medbringe skytevåpen, sjokkvåpen, spisse, skarpe eller stumpe gjenstander eller verktøy som kan forårsake alvorlig skade. Regelverket inneholder en liste over forbudte gjenstander, og disse gjenstandene kan ikke medbringes. Wed, 03 Aug 2011 14:20:29 +0200 /avdelinger/Security/article1112.ece Forbudte gjenstander /selvbetjening/flypassasjer/article1115.ece I denne artikkelen finner du en oversikt over det du ikke kan ta med inn i sikkerhetsbegrensede områder eller i din håndbagasje. Du vil også finne en liste over gjenstander som er forbudt i innsjekket bagasje. Wed, 27 Jul 2011 15:29:32 +0200 /selvbetjening/flypassasjer/article1115.ece Liste over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører /avdelinger/Security/article64.ece Listen over sikkerhetsgodkjente fraktleverandører oppdateres regelmessig, avhengig av nye godkjenninger og eventuelle godkjenninger som er trukket tilbake. Sun, 24 Jul 2011 20:47:19 +0200 /avdelinger/Security/article64.ece Ledelse og ansvarsfordeling - Securityavdelingen  /avdelinger/Security/article934.ece Fri, 15 Jul 2011 02:17:09 +0200 /avdelinger/Security/article934.ece Sertifisering /selvbetjening/utdanning/article1414.ece Flygere, teknikere og kabinbesetningsmedlemmer må sertifiseres av Luftfartstilsynet før de kan utføre arbeidet. Mon, 27 Jun 2011 10:58:45 +0200 /selvbetjening/utdanning/article1414.ece Security regelverk /avdelinger/Security/article2081.ece Regelverket omfatter alle aktører som leverer varer og tjenester i tilknytning til sivil luftfart, herunder flyplassoperatører, luftfartsselskaper, fraktselskaper (inkludert post), cateringselskaper og rengjøringsselskaper. Fri, 24 Jun 2011 13:38:52 +0200 /avdelinger/Security/article2081.ece Sikkerhetsgodkjente fraktleverandører /avdelinger/Security/article710.ece Frakt som skal sendes med fly i Norge skal sikkerhetskontrolleres. Det er den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren som er ansvarlig for at frakt som leveres luftfartsselskap er sikkerhetskontrollert. Fri, 24 Jun 2011 13:33:35 +0200 /avdelinger/Security/article710.ece Gebyr for Luftfartstilsynets godkjenning av Ansvarshavende Security /avdelinger/Security/article2103.ece I forbindelse med gebyrregulativet for 2009 er det innført gebyr for Luftfartstilsynets godkjenning av Ansvarshavende Security i virksomheter. Fri, 24 Jun 2011 13:31:13 +0200 /avdelinger/Security/article2103.ece Regler for håndbagasje /avdelinger/Security/article2105.ece Regelverket for hva man kan ta med gjennom sikkerhetskontrollen på norske lufthavner er presentert på Luftfartstilsynets nettsider. I og med at oversikten skal omfatte mange områder, kan det være at du som skal ut å reise med fly ikke får vite om akkurat den tingen du vil ha med deg er tillatt eller forbudt. Fri, 24 Jun 2011 13:27:54 +0200 /avdelinger/Security/article2105.ece Nye regler for taxfreevarer /avdelinger/Security/article2106.ece Reisende kan nå gå gjennom sikkerhetskontrollen på europeiske lufthavner med taxfreeposer fra internasjonale lufthavner i USA, fra enkelte lufthavner i Canada og fra Kuala Lumpur International airport i Malaysia. Fri, 24 Jun 2011 13:24:29 +0200 /avdelinger/Security/article2106.ece Nye standarder og anbefalinger fra ICAO /avdelinger/Security/article2107.ece ICAO har endret Annex 17. Endringene stiller krav til statene om å innføre tiltak på enkelte områder som skal redusere risiko for anslag mot sikkerheten i luftfarten. Luftfartstilsynet ønsker å fremheve følgende endringer. Fri, 24 Jun 2011 13:22:11 +0200 /avdelinger/Security/article2107.ece Søknad om bakgrunnssjekk – påminnelse om nye regler og nytt skjema. /avdelinger/Security/article2108.ece Luftfartstilsynet viser til tidligere informasjon vedrørende søknad om bakgrunnssjekk og nytt søknadsskjema. Luftfartstilsynet vil med dette komme med ytterligere informasjon og presiseringer i forhold til disse søknadene. Fri, 24 Jun 2011 13:11:07 +0200 /avdelinger/Security/article2108.ece Om security /avdelinger/Security/article1130.ece Målet med securityarbeidet er å beskytte passasjerer, ansatte, offentligheten og installasjoner mot terror og andre former for ulovlige handlinger overfor sivil luftfart. Fri, 24 Jun 2011 13:09:28 +0200 /avdelinger/Security/article1130.ece Hva kan jeg ta med i håndbagasjen? /selvbetjening/flypassasjer/article1244.ece Det finnes mye du kan ta med deg, når du skal ut og fly. Samtidig er det mye du ikke kan ta med, eller som du må ta med i begrensede mengder. Her finner du svar på de oftest stilte spørsmålene om dette temaet. Mon, 02 May 2011 10:17:13 +0200 /selvbetjening/flypassasjer/article1244.ece Securityavdelingens ledelse /avdelinger/Security/article1138.ece Wed, 06 Apr 2011 15:36:13 +0200 /avdelinger/Security/article1138.ece