Foto: (C) Colurbox.com
Regjeringen har besluttet å åpne for en prøveordning med væpnede vakter om bord på fly fra Israel og USA. Ordningen gjelder for flyvninger med amerikanske fly mellom Norge og USA og med israelske fly mellom Norge og Israel. Den vil ikke gjelde for norskregistrerte fly.

Luftfartstilsynets sikre nettportal gjøres nå tilgjengelig for brukerne. I første omgang vil godkjente brukere få tilgang til skjermingsverdig securityinformasjon.

28. januar 2014 ble nytt EU-regelverk innført for sikkerhetskontrollen ved norske lufthavner. Regelverket medfører få endringer fra dagens praksis.

Bakgrunnssjekk

Formålet med bakgrunnssjekken er å hindre at personer som kan representere en risiko for luftfarten gis adgang til landingsplasser og luftfartsanlegg eller godkjennes for sent...

Les mer...

Informasjon til sikkerhetsgodkjente fraktleverandører om EUs database

Databasen inneholder alle sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og uavhengig godkjente kjente avsendere i EU, og må benyttes regelmessig for å bekrefte sikkerhetsstatusen for ...

Les mer...

Nye regler for taxfreevarer

Reisende kan nå gå gjennom sikkerhetskontrollen på europeiske lufthavner med taxfreeposer fra internasjonale lufthavner i USA, fra enkelte lufthavner i Canada og fra Kuala Lum...

Les mer...

Sikkerhetsrådet for luftfarten

Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL) har som formål å forebygge anslag rettet mot den sivile luftfarten.

Les mer..

Sikkerhetsgodkjenning av leverandører av forsyninger til flygningen

Forsyninger til flygninger, blant annet mat og drikke, skal sikkerhetskontrolleres i likhet med alt annet som skal inn på lufthavner.

Les mer..

Nye standarder og anbefalinger fra ICAO

ICAO har endret Annex 17. Endringene stiller krav til statene om å innføre tiltak på enkelte områder som skal redusere risiko for anslag mot sikkerheten i luftfarten. Luftfart...

Les mer..