Luftfartstilsynets sikre nettportal gjøres nå tilgjengelig for brukerne. I første omgang vil godkjente brukere få tilgang til skjermingsverdig securityinformasjon.

28. januar 2014 ble nytt EU-regelverk innført for sikkerhetskontrollen ved norske lufthavner. Regelverket medfører få endringer fra dagens praksis.

Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL) har som formål å forebygge anslag rettet mot den sivile luftfarten.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Formålet med bakgrunnssjekken er å hindre at personer som kan representere en risiko for luftfarten gis adgang til landingsplasser og luftfartsanlegg eller godkjennes for sentrale posisjoner i luftfarten for øvrig. Videre skal kravet om bakgrunnssjekk bidra til å sikre allmennhetens tillit til sivil luftfart. 

Forsyninger til flygninger, blant annet mat og drikke, skal sikkerhetskontrolleres i likhet med alt annet som skal inn på lufthavner.

Informasjon til sikkerhetsgodkjente fraktleverandører om EUs database

Databasen inneholder alle sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og uavhengig godkjente kjente avsendere i EU, og må benyttes regelmessig for å bekrefte sikkerhetsstatusen for ...

Les mer...

Nye regler for taxfreevarer

Reisende kan nå gå gjennom sikkerhetskontrollen på europeiske lufthavner med taxfreeposer fra internasjonale lufthavner i USA, fra enkelte lufthavner i Canada og fra Kuala Lum...

Les mer...

Nye standarder og anbefalinger fra ICAO

ICAO har endret Annex 17. Endringene stiller krav til statene om å innføre tiltak på enkelte områder som skal redusere risiko for anslag mot sikkerheten i luftfarten. Luftfart...

Les mer..