helikoptersikkerhet.no

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) og Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre -(FsF) har egne nettsider under helikoptersikkerherhet.no

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) og Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FsF), er selvstendige fora som ledes av Luftfartstilsynet. Foraene arbeider for å øke helikoptersikkerheten offshore og på innlandet. Ledelsen i foraene rapporterer til luftfartsdirektøren og Samferdselsdepartementet.

Disse forumene ledes av Luftfartstilsynet, men det er medlemmene i de enkelte forum og deres synspunkter som kommer til uttrykk på nettsidene.

Begge foraene har egne nettsider under helikoptersikkerhet.no