NEFAB i rute

Mandag 6. februar presenterte NEFAB-partnerne Norge, Finland, Estland og Latvia resultatet av sitt arbeid et møte i Brussel.

Fra venstre: Svein J. Pedersen (leder NSA-gruppen), Gerli Rebane (leder av den tverrstatlige partnerskapsgruppen), Heikki Jaakkola (leder av styringsgruppen), Olivier Waldner (EU-kommisjonen), Knut Skaar (leder av CEO-gruppen) og Anders Sætre (prosjektleder)

-Arbeidet med å etablere NEFAB (The North European Functional Airspace Block) i desember 2012 er i rute. Med den nåværende framdriftsplanen, er jeg overbevist om at vi ved årsslutt vil skrive et nytt kapittel i Nordeuropeisk luftfartshistorie. Resultatet blir høyere effektivitet i luftrommet, bedre sikkerhet og en styrking av luftfartens miljøprestasjoner, sier Gerli Rebane, fra Estland som også leder den tverrstatlige partnerskapsgruppen.

Ifølge en mulighetsstudie, er nytten av FAB-etableringen kalkulert til minimum 340 millioner euro i perioden 2012-2025. Luftromseffektiviteten ved etableringen av NEFAB vil redusere drivstoffbruket og dermed CO2-utslippene per flygning.

Først ut

22. desember i 2011 overleverte NEFAB-partnerne og de respektive leverandørene av lufttrafikktjenester (Avinor, Finavia, EANS og LGS) over all dokumentasjon som EU krever i forbindelse med en etablering av en FAB innen utgangen av 2012. Dokumentene ble overlevert EU-kommisjonen 6 måneder før fristen som var satt av EU, og NEFAB ble dermed den første FABen som ble invitert av EU til å orientere alle interessenter om konsept, rammeverk og innhold. Nå følger en observasjonsperiode fram til 12. mars, der interessenter har anledning til å komme med spørsmål og kommentarer til NEFAB-dokumentene.

Positive tilbakemeldinger

Etter presentasjonen i Brussel 6. februar, fikk NEFAB-partnerne positive tilbakemeldinger fra EU-kommisjonen og interessenter.

-Dette var et svært konstruktivt møte, og jeg er overbevist om at NEFAB har spart oss for tid og energi ved å gjøre prosjektet mer tilgjengelig for alle interessenter. Prosjektet fikk noen vanskelige spørsmål, men disse ble svart ut bra, sa Olivier Waldner, Head of Unit Single European Sky og Director-General for Energy and Transport hos EU-kommisjonen.
Han understreket også viktigheten av de framtidige FAB-operasjonene i Europa.

Myndighetene i hvert enkelt partnerskapsland skal etter planen vedta etableringen av NEFAB i løpet av våren 2012.

Presenterte NEFAB i sin fulle bredde  

Agendaen for møtet var å presentere hele rammeverket rundt NEFAB-initiativet; inkludert sikkerhet, det operasjonelle og tekniske konseptet, forretningsmodellen samt de menneskelige og sosiale faktorene knyttet til etableringen av FABen.

Hva er en FAB?

En FAB er en luftromsblokk som skal levere et mer sømløst luftrom på tvers av landegrenser. Den gir store effektivitetsgevinster, styrker sikkerheten og reduserer klimautslippene per flygning. En FAB kan etableres gjennom et samarbeid mellom flere land der myndigheter og leverandørene av lufttrafikktjenester går sammen i et partnerskap. En FAB er ellers forankret i et EU-regelverk og må framlegge en omfattende dokumentasjon før den kan etableres.