Planlagt gjennomføring av EU kommisjonsforordninger

Luftfartstilsynet planlegger å gjennomføre to EU kommisjonsforordninger. Kommisjonsforordningene gjelder myndighetskrav for tilsyn innenfor lufttrafikkstyring og flynavigasjon (1034/2011) og felles krav til yting av flysikringstjenester (1035/2011).

Gjennomføring av overnevnte kommisjonsforordninger planlegges samtidig med gjennomføringen av basisforordning (EF) nr. 216/2008. Kommisjonsforordningene medfører kun redaksjonelle endringer til sammenligning med dagens regelverk. Luftfartstilsynet finner det derfor “åpenbart unødvendig” å sende kommisjonsforordningene på høring, jf. forvaltningsloven § 37, 4. ledd, bokstav c.

For nærmere informasjon vedrørende kommisjonsforordningene, se vedlegg.