Nytt regelverk for flyplassområdet

foto:colorbox.com

12. februar 2014 vedtok EU-kommisjonen nytt regelverk for flyplassområdet. - Vi regner med at norsk forskrift er på plass i løpet av høsten 2014, sier juridisk rådgiver Joakim Aakre Kristoffersen i Luftfartstilsynet.

Dagens flyplassregelverk er et rent nasjonalt regelverk. Som EØS-stat skal Norge tilpasse seg det nye europeiske regelverket, som nå innføres i alle EU/EØS-land.

- EUs flysikkerhetsbyrå EASA får i stadig større grad ansvaret for å utvikle regelverk som omhandler flysikkerheten. Nå gjelder det også for flyplassområdet. Formålet med forordningen er å innføre harmoniserte krav innenfor flyplassegmentet i Europa.

Medlemsstatene må ha resertifisert alle flyplassene som omfattes av forordningen innen 31.12.2017.

- Forordningen gjelder for offentlige landingsplasser med instrumentinnflyging eller instrumentutflygning og en asfaltert rullebane på 800 meter. Luftfartstilsynet kan likevel unnta flyplasser med færre en 10 000 passasjer fra forordningens virkeområde. Militære flyplasser er dessuten unntatt fra forordningens virkeområde, sier Kristoffersen.

I likhet med dagens regelverk (BSL E 3-2) baserer det nye flyplassregelverket seg på FNs flysikkerhetsbyrå ICAO, anneks 14.

- Det vil dermed ikke bli store endringer i utformingskravene. På den annen side vil det bli stilt strengere krav til dokumentasjon, organisering og rapportering. For flyplassoperatørene vil dette kunne innebære økte driftskostnader.