Oppdatert ytelsesplan for referanseperiode 2 (RP2)

Nå foreligger oppdatert utkast til ytelsesplan for RP2. I den nasjonale konsultasjon som skal gjennomføres i Luftfartstilsynets lokaler den 19. mars 2014 er det særlig ytelsesmålene som fastsettes på nasjonalt nivå som vil være tema.

I forhold til tidligere utkast, som henvist til i Luftfartstilsynets invitasjon til nasjonalt konsultasjonsmøte 19. mars, er planen konvertert inn i ny PRB-mal, og dokumentet er supplert med innspill fra de andre NEFAB statene på områder som manglet i første versjon. Innholdet som berører Norge er ikke endret i den oppdaterte versjonen.

Oppdatert versjon vil bli lagt til grunn i både nasjonalt og NEFAB konsultasjonsmøte.
Luftfartstilsynet gjør ellers oppmerksom på at det vil bli gjennomført en NEFAB konsultasjon i Helsingfors den 26. mars 2014.