Oppdatert status for OCAS-varslingsanlegg

Luftfartstilsynet ønsker ved årets begynnelse å oppdatere luftfarten på status med hensyn til varslingssystemet OCAS.

OCAS-anlegg montert på luftspenn
Etter at overvåkingen av OCAS-anlegg montert på luftspenn ble slått av den 13. september 2013 har alle OCAS varslingssystemer vært meldt inn på NOTAM som ikke operative. Ett nettselskap arbeider med å få re-etablert OCAS som varslingssystem på sine anlegg. Arbeidet er ennå ikke sluttført, så ved årsskiftet 2013/2014 har fortsatt alle OCAS-anlegg som er montert på luftspenn status som ikke operative. Luftfartstilsynet vil varsle luftromsbrukerne dersom/når OCAS-anlegg blir tilbakeført til operativ status.

OCAS-anlegg montert på vindkraftverk
Ved årsskiftet 2013/2014 er det ett vindkraftverk (vindpark) som benytter OCAS som varslingssystem. Det er vindkraftverket (vindparken) på Mehuken i Vågsøy kommune (nordvest for Måløy på Nord-Vestlandet). Dette OCAS-anlegget er operativt, dvs. det fungerer etter sin hensikt ved at hinderlysene tennes når et luftfartøy nærmer seg vindkraftverket (vindparken). Når det ikke er luftfartøy i nærheten av vindkraftverket står hinderlysene avslått.