Opprettelse av tre midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med sykkel-VM i Bergen høsten 2017

Luftfartstilsynet vurderer, basert på mottatt søknad fra Politiet, å opprette tre midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med arrangeringen av verdensmesterskapet på sykkel (Sykkel-VM 2017) som avholdes i Bergen i perioden 16. – 24. september 2017.

Utkast til forskriften og informasjon om de foreslåtte restriksjonsområdene finnes vedlagt i høringsdokumentet.

Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 1. juni 2017.

Luftfartstilsynet ber høringsinstansene videreformidle høringen til aktører med særlige nærings- eller samfunnsinteresser i det området og tidsrommet restriksjonsområdet vil gjelde.

Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 17/04434.