Høring - Søknad fra Kitemill AS om etablering av et permanent fareområde ved Farsund lufthavn Lista

Luftfartstilsynet vurderer, basert på mottatt søknad fra Kitemill AS, å opprette et permanent fareområde i nærheten av Farsund lufthavn, Lista.

Høringsbrevet med kart ligger vedlagt til høyre. Eventuelle kommentarer bes sendt per e-post til postmottak@caa.no.

Eventuelle merknader1 må være Luftfartstilsynet i hende innen 1. september 2017.

Luftfartstilsynet ber høringsinstansene videreformidle høringen til aktører med særlige nærings- eller samfunnsinteresser i det området og tidsrommet restriksjonsområdet vil gjelde.

Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 14/04293.