Høring – ny forskrift om kortbaneoperasjoner

Luftfartstilsynet har nå ute på høring et forslag til ny forskrift om tilleggskrav for ervervsmessige luftfartsoperasjoner på norske kortbanelufthavner.

Forskriften skal nedfelle minstekrav til luftfartsoperatører om kjennskap til særskilte forhold knyttet til bruken av de norske kortbaneflyplassene. Luftfartstilsynet ber om høringsinnspill innen 11. mai 2018. Merknadene rettes skriftlig til postmottak@caa.no eller Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Merk høringsinnspillene med referanse 18/02245.