Tillegg til pågående høring fra Luftfartstilsynet i forbindelse med Trident Juncture 2018

Under nylig gjennomført hovedplanleggingskonferanse i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture 2018 har det blitt identifisert behov for å gjøre enkelte justeringer i områders horisontale og vertikale utstrekning.

Luftfartstilsynet viser til alminnelig høring datert 26. februar 2018 og tillegg til høringsbrev datert 3. april 2018.

Endringene kan deles inn i fire hovedtemaer:

  1. Restriksjonsområder i forbindelse med DV Day
  2. Restriksjonsområder i nærheten av Røros – Trident Low-områder
  3. Endring i vertikale grenseverdier for fareområdene Trident 10 og Trident 11
  4. Utvidelse av øvelsesluftrommet under fareområdene C10, D2, D5, D8, E2, E5, E8, F2, F3 og F4

Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller til Luftfartstilsynet, Postboks 243,

8001 Bodø. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 18/01702.

Eventuelle merknader være Luftfartstilsynet i hende innen 30. april 2018.