Høring - søknad om konsesjon for Eidfjord helikopterplass, Simadal.

Statkraft Energi AS har fremlagt en søknad om konsesjon for å etablere, drive og inneha Eidfjord helikopterplass, Simadal.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Statkraft Energi AS.


Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 17/19099.


Høringsfristen er satt til 23. februar 2018.