Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Taraldrud

Politidirektoratet har søkt om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Taraldrud.  Landingsplassen skal være tilknyttet Politiets nasjonale beredskapssenter.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknaden.


Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 17/14138.

 

Høringsfristen er satt til fredag 10. november 2017.