Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Kirkenes helikopterplass, Sykehuset

Finnmarkssykehuset HF har fremlagt en søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Kirkenes helikopterplass, Sykehuset.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknaden om konsesjon.


Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 14/03374.

Høringsfristen er satt til 6. juni 2017.