Høring - søknad om fornyet konsesjon for Oslo sjøflyplass, Lilløykilen

Kilen sjøflyklubb har fremlagt en søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Oslo sjøflyplass, Lillløykilen.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Kilen sjøflyklubb.


Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 09/00231.

Høringsfristen er satt til 20. september 2017.