Høring - søknad om fornyelse og endring av konsesjon for å drive og inneha Mosjøen helikopterplass, Sykehuset

Helgelandssykehuset HF har fremlagt en søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Mosjøen helikopterplass, Sykehuset. Det søkes samtidig om at konsesjonen overføres fra Vefsn kommune til Helgelandssykehuset HF, avdeling Mosjøen.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknaden om fornyelse.


Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 16/01290.

Høringsfristen er satt til 6. juni 2017.