Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Hokksund flyplass

Drammen flyklubb har fremlagt en søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Hokksund flyplass.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknaden om fornyelse.


Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 17/05114.

Høringsfristen var opprinnelig satt til 23.mai 2017, og dette er også fristen som fremgår av det vedlagte høringsbrevet. Øvre Eiker kommune ønsker imidlertid en lengre frist, for å kunne legge til rette for kommunal høring med påfølgende behandling i kommunestyret. På denne bakgrunn fastsettes ny alminnelig høringsfrist til 22. juni 2017.