Høring - søknad om endring av konsesjonsvilkår for Svolvær lufthavn, Helle.

Avinor AS har fremlagt en søknad om endring av konsesjonsvilkår for Svolvær lufthavn, Helle. Søknaden gjelder en økning i antall tillatte flybevegelser på lufthavnen.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene fra Avinor AS, deriblant ny støyberegning for området rundt lufthavnen.


Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 10/09955.


Høringsfristen er satt til 9. april 2018.