RPAS-forskrift på høring

Luftfartstilsynet ønsker med det foreslåtte regelverket å legge til rette for den nye RPAS-industrien og sette nødvendige sikkerhetsbegrensninger for å unngå skader. Høringsfristen er 21. april 2015.  

ATM-Masterplan

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forskrift om gjennomføring av det første fellesprosjektet til støtte for implementering av ATM-Masterplan. Forskriften gjennomfører forordning (EU) nr. 716/2014 – "Commission implementing regulation on the establishment of the Pilot Common Project supporting the implementation of the European Air Traffic Management Master Plan". Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 10. februar 2015.

Gjennomførte høringer