Høring - NPA 2013-01 (A), NPA 2013-01 (B), NPA 2013-01 (C) og NPA 2013-19 fra EASA om endring av av forordning (EU) nr. 1321/2014

Luftfartstilsynet har nå ute på høring NPA 2013-01 (A), NPA 2013-01 (B), NPA 2013-01 (C) og NPA 2013-19 (Notices of Proposed Amendment), som inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003, som er erstattet med forordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver.

Høring - ny forskrift om validerings- og kontrollflyging

Luftfartstilsynet har nå ute på høring ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner. Forskriften blir ny BSL G 9-1 og opphever forskrift 27. juni 2011 nr. 655 om kontrollflyorganisasjoner mv. Eventuelle høringsuttalelser må være Luftfartstilsynet i hende innen 13. august 2015.

Høring - Forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere. Forskriften gjennomfører forordning (EU) No 2015/340 – «laying down technical requirements and administrative procedures relating to air traffic controllers' licences and certificates». Høringsfrist er 15. september 2015.

Høring - ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn

Luftfartstilsynet har gjort en vurdering av effekten av forskrift 15. februar 2011 om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen. Ny teknologi innen luftfarten og forventet trafikkutvikling, har gjort det nødvendig med en gjennomgang av de støyforebyggende tiltakene for lufthavnen. Luftfartstilsynet gjennomfører nå høring av utkast til en ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen. Høringsfristen er forlenget til 26. oktober 2015.