Høringer

Endring av forordning (EU) nr. 1254/2009

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre en endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) på grunn av ny EU-rettsakt som ble stemt positivt over på AVSEC -møte (Regulatory Committee for Civil Aviation Security) i juni.


Gjennomførte Høringer