Høring - ny forskrift om validerings- og kontrollflyging

Luftfartstilsynet har nå ute på høring ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner. Forskriften blir ny BSL G 9-1 og opphever forskrift 27. juni 2011 nr. 655 om kontrollflyorganisasjoner mv. Eventuelle høringsuttalelser må være Luftfartstilsynet i hende innen 13. august 2015.

Høring - Forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere. Forskriften gjennomfører forordning (EU) No 2015/340 – «laying down technical requirements and administrative procedures relating to air traffic controllers' licences and certificates». Høringsfrist er 15. september 2015.

Høring - ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn

Luftfartstilsynet har gjort en vurdering av effekten av forskrift 15. februar 2011 om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen. Ny teknologi innen luftfarten og forventet trafikkutvikling, har gjort det nødvendig med en gjennomgang av de støyforebyggende tiltakene for lufthavnen. Luftfartstilsynet gjennomfører nå høring av utkast til en ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen. Høringsfristen er 21. september 2015.