Høring – Utkast til gebyrforskrift 2016

Luftfartstilsynet gjennomfører høring av utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2016.  Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet. Eventuelle merknader til høringen må være Luftfartstilsynet i hende innen mandag 30. november 2015.

Høring - NPA 2013-01 (A), NPA 2013-01 (B), NPA 2013-01 (C) og NPA 2013-19 fra EASA om endring av av forordning (EU) nr. 1321/2014

Luftfartstilsynet har nå ute på høring NPA 2013-01 (A), NPA 2013-01 (B), NPA 2013-01 (C) og NPA 2013-19 (Notices of Proposed Amendment), som inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003, som er erstattet med forordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver.