Høringer

Endring av forordning (EU) nr. 1254/2009

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre en endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) på grunn av ny EU-rettsakt som ble stemt positivt over på AVSEC -møte (Regulatory Committee for Civil Aviation Security) i juni.

Ex-post Evaluation of the Single European Sky (SES) Performance and Charging Schemes

Lav andel kvinner jobber I transportsektoren

Kvinneandelen i transportsektoren i Europa er på kun 22%. Innenfor vei- og jernbanesektoren er 86% av de ansatte menn. Innenfor luftfart er tallene noe bedre; 62% av de ansatte er menn og 38% kvinner. Innenfor hver sektor er det også en sterk ubalanse mellom ulike typer jobber.


Gjennomførte Høringer