Høyring - søknad om dispensasjon frå kravet om konsesjon for landingsplass i Stryn, Ulvik, Nordfjordeid, Eidfjord og Ullensvang

Scandinavian Skies AS satt fram ein søknad om dispensasjon frå kravet om konsesjon for å driva og inneha fem landingsplassar for sjøfly, i Stryn, Ulvik, Nordfjordeid, Eidfjord og Ullensvang.

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 20. mars 2017 til 20. april 2017 høyring om dispensasjon frå kravet om konsesjon for landsingsplass i Stryn, Ulvik, Nordfjordeid, Eidfjord og Ullensvang.