Høring - søknad om konsesjon for Eidfjord helikopterplass, Simadal.

Statkraft Energi AS har fremlagt en søknad om konsesjon for å etablere, drive og inneha Eidfjord helikopterplass, Simadal.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med utkast til konsesjonsvilkår og søknadsdokumentene fra Statkraft Energi AS.

Høringen ble gjennomført i perioden fra 1. desember 2017 til 16. mars 2018.