Høring - søknad om endring av konsesjonsvilkår for Svolvær lufthavn, Helle.

Avinor AS har fremlagt en søknad om endring av konsesjonsvilkår for Svolvær lufthavn, Helle. Søknaden gjelder en økning i antall tillatte flybevegelser på lufthavnen.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknadsdokumentene fra Avinor AS, deriblant ny støyberegning for området rundt lufthavnen.Høringen ble gjennomført i perioden fra 8. februar til 9. april 2018.