Høringsnotat - utkast til forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2016/1199 og forskrift om nasjonale tilleggsregler for offshorehelikopteroperasjoner

Luftfartstilsynet hadde på høring utkast til forskrift om endring av forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner, samt utkast til forskrift om nasjonale tilleggskrav for offshoreoperasjoner.

Høringen ble gjennomført i perioden fra 16. mars til 7. mai 2018.