Høring - Søknad fra Kitemill AS om etablering av et permanent fareområde ved Farsund lufthavn Lista

Luftfartstilsynet har etter søknad fra Kitemill AS vurderert å opprette et permanent fareområde i nærheten av Farsund lufthavn, Lista.

Høringen ble gjennomført fra 16. juni til 1. september 2017.


Vedlagt finner du høringsbrevet og kartet over området.