Høring – forskriftsendringer som følge av nye regler om treningsorganisasjoner for allmennflysegmentet

Luftfartstilsynet hadde på høring endringer i flere forskrifter som følge av nye regler om treningsorganisasjoner for allmennflysegmentet. Høringen ble gjennomført i perioden 29. januar til 28. mars 2018.

Reglene vil bli tatt inn i forordning (EU) nr. 1178/2011, og krever på norsk side en endring av forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer. Som følge av innføringen av det operative regelverket foreslår Luftfartstilsynet samtidig endringer i det gjeldende nasjonale regelverket for landingsplasser.