Høring – endring av forskrift om sertifisering av flyplasser mv

Luftfartstilsynet har i perioden 13. februar - 27. mars 2017 gjennomført høring om EASA Opinion No 03/2016. Dette er utkast til regler fra det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA (European Aviation Safety Authority) om endring av dagens definisjoner av rullebaner i forordning (EU) nr. 139/2014 anneks I.

Høringens dokumenter ligger vedlagt.